vrijdag 30 mei 2014

Genade

Genade 


Een prachtig woord met nog mooiere inhoud.
Maar... wat IS nu eigenlijk genade?
Het is een nogal abstract begrip. Je kunt het niet horen, zien, aanraken, proeven of ruiken.
Om te weten wat het woord betekent heb je een woordenboek tegen

En daar kom je bijvoorbeeld iets prachtigs tegen als:
"onverdiende gunst"

Ga je het Bijbels natrekken, dan ontdek je dat het Griekse woord "charis" is, en dat heeft ook nog te maken met dankbaarheid en goedgunstigheid.

Maar.... het blijft allemaal nogal abstract, want: ook gunst, dankbaarheid en goedgunstigheid kun je niet horen, zien, aanraken, proeven of ruiken.

Zou het Hebreeuws kunnen helpen? De eerst Bijbelschrijvers waren toch Hebreeen?

Dan moeten we eerst weten wat het Hebreeuwse woord voor 'genade' is en dat is 'chèn', bestaande uit twee letters: chet en nun.

De letter 'chèt' heeft de betekenis van wand, afrastering, hek. Het is dat wat 'buiten' ook buiten houdt.
h


De letter 'nun' lijkt op een vis die door het water zwemt of op een uitspruitend zaad en heeft de betekenis van 'leven'.
n
Samen hebben ze de betekenis: de wand of het hekwerk om het leven, ofwel: wat het leven beschermt.

Maar er zit nog meer in dan alleen het leven beschermen. 

Wij leunen naar, hebben compassie met, stoppen en slaan ons kamp op met wat of wie acceptabel is in onze ogen. Alles wat of ieder die gunst vindt in onze ogen wordt gezien al mooi, gracieus, acceptabel en ontvangt onze gunst

Ons Nederlandse woord gratie kent dan ook beide betekenissen: (onverdiende) gunst en schoonheid, bevalligheid.

Wat is grotere genade dan dat Gods tent bij de mensen is en Hij daar wil wonen? Zowel in Exodus als in Openbaring zien we dat gebeuren.

Wat is meer beschermend dan Gods Tora die als een beschermende muur om ons leven is? Zijn instructies houden ons binnen het door Hem beschermde gebied. En stappen we over die beschermende wand heen, dan komen we in een wereld vol gevaar, waar alles wat ons wil verslinden op de loer ligt. 

Een profeet is dan ook iemand die het gat in de muur, waardoor het volk buiten de bescherming van de Tora is gaan dwalen, weer dicht maakt en de mensen terugroept binnen die bescherming.

Daarom is de Tora synoniem aan het woord genade. 

In Psalm 119 worden steeds opnieuw 8 regels gewijd aan een letter uit het Hebreeuwse alfabet. Bij de letter 'chet' horen de volgende regels. Let op de woorden die in verband staan met 'genade' en 'gunst'. Het geheel is onlosmakelijk verbonden met Gods woorden, belofte, getuigenissen, geboden, wet, verordeningen, bevelen en inzettingen. Dat is de beschermende muur om ons leven!

57 De HERE is mijn deel, ik heb beloofd
uw woorden te onderhouden.
58 Van ganser harte zoek ik uw gunst
wees mij genadig naar uw belofte
59 Ik overdenk mijn wegen,
ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen
60 Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden
61 Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven,
ik vergeet uw wet niet
62 Te middernacht sta ik op om U te loven
wegens uw rechtvaardige verordeningen
63 Ik ben een metgezel van allen die U vrezen,
en van hen die uw bevelen onderhouden
64 De aarde is vervuld van uw goedertierenheid, o HERE,'
leer mij uw inzettingen